Uchodźcy

migranci_uchodzcy5 (5)

Konwencja dotycząca statusu uchodźcy sporządzona w Genewie 28 lipca 1951r. mówi, iż uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce  z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.

Konwencja do pobrania: D19910515

———————————————————————————————————————————–

Jak wygląda procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Fundacja Refugee.pl przygotowała plakat informacyjny dla cudzoziemców na temat procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej. Plakat dostępny jest w sześciu wersjach językowych (po polsku, angielsku, rosyjsku, arabsku, persku oraz francusku).

Plakaty przygotowano w ramach projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

plakat_PL_v3-page-001

W ramach projektu Fundacja przygotowała również dwie animacje dla cudzoziemców.

Pierwsza z nich pokazuje jak przebiega procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej od momentu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową do wydania decyzji pozytywnej uprawniającej do pozostania w Polsce i rozpoczęcia programu integracyjnego lub decyzji negatywnej zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia.

Druga animacja dotyczy procedury przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pokazuje najważniejsze elementy tego postępowania z uwzględnieniem praw i sytuacji osób wymagających szczególnej opieki.

Obie animacje zostały przygotowane w ramach projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

Obie animacje dostępne są w sześciu językach.

Animacja dotycząca procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej:

angielski: https://youtu.be/yTm5PvoYs6w

rosyjski: https://youtu.be/umL01RCgJ6A

francuski: https://youtu.be/-GfuUzjTC1I

polski: https://youtu.be/Pl-w3_rMjuo

arabski: https://youtu.be/OLlWMKcYQqw

perski: https://youtu.be/ZlsiyKZGbvM

Animacja dotycząca procedury przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

angielski: https://youtu.be/nImupXla7bs

rosyjski: https://youtu.be/tUmptM3LnJU

francuski: https://youtu.be/uFu4jejUNHQ

polski: https://youtu.be/R28NO-rA7FA

arabski: https://youtu.be/_3g3f1Pp9ss

perski: https://youtu.be/aKHYOHsWv4M

 

FAMI_logo_kolor