Charytatywna Aukcja Sztuki na rzecz Refugee.pl w Gdańsku

Ponad 20 artystów przekazało swoje prace na aukcję charytatywną, z której całkowity dochód przeznaczony będzie na wsparcie działań naszej Fundacji!

Więcej informacji:

Screen Shot 2019-03-31 at 12.15.37 AM