Uwagi Fundacji do projektu zmian w ustawie o cudzoziemcach

W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Fundacja Refugee.pl przygotowała uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz innych ustaw. Pełną treść uwag można przeczytać w załączeniu.

uwagi_refugeePL