Zatrudnimy pracownika socjalnego – praca z cudzoziemcami

W ramach projektu Refugee.pl 5 finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa zatrudnimy pracownika socjalnego – praca z cudzoziemcami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do przesyłania CV i formularza ofertowego (zał. nr 1)

Ogłoszenie o zatrudnieniu_pracownik socjalny

zał. nr 1 formularz_ofertowy