Pracownicy i współpracownicy

Zarząd Fundacji Refugee.pl:

Agnieszka Kunicka – Prezes

Z wykształcenia archeolog i manager: absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania na SGH. Przez 10 lat związana z Polską Akcją Humanitarną jako: wolontariuszka, koordynator ds. finansowych i dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH. Inicjowała i realizowała programy oraz projekty pomocowe dla cudzoziemców i repatriantów, a także działania skierowane do polskiego społeczeństwa, zarządzała zespołem 150 osób. Zna język rosyjski i angielski.
W maju 2011 została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich w skład Komisji Ekspertów ds. Migrantów. Kontynuuje tę pracę również w zespole nowego Rzecznika – Adama Bodnara. W 2015 roku brała również udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców.
Pasjonatka i wielbicielka fotografii, absolwentka trzyletniego Studium Fotografii ZPAF.

Jolanta Binicka – Skarbnik

Zwykształcenia ogrodnik, ale dość szybko zauważyła, że praca z ludźmi jest znacznie bardziej interesująca.
Pomaganie innym rozpoczęła od pomocy znajomym, którzy w powodzi 1997 roku stracili dom i cały dorobek życia. Od 1999 związana z Polską Akcją Humanitarną- z przerwami na różne życiowe zawirowania. Zaczęła od wolontariatu w sekretariacie, by na koniec zastępować dyrektora Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom. Po rozwiązaniu CPUiR została członkiem zarządu Fundacji Refugee.pl.
Prywatnie przez ponad 20 lat ćwiczyła Tai-Chi Kung-fu, po czym stwierdziła, że swoją siłę, czas i energię lepiej przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego i w wolnym czasie biega na spacery z psami ze schronisk.

Maciej Fagasiński – Sekretarz

 

Pracownicy Fundacji Refugee.pl:

Nela Brzezińska

Przedszkolanka w Ośrodku dla uchodźców w Dębaku. Urodzona w Kijowie. Z dziećmi cudzoziemskimi pracuje od dziesięciu lat, wykorzystując przy tym doświadczenia teatralne oraz animacyjne nabyte w teatrach Węgajty, Remus, Scena Lubelska i in. W ramach projektów prowadzi pracę z grupami teatralnymi i muzycznymi z udziałem dzieci uchodźczych i polskich, organizuje występy i wyjazdy z pokazami. W wolnym czasie wychowuje trójkę własnych dzieci.

Katarzyna Lis

Prowadzę przedszkole i świetlicę w ośrodku w Lininie. Jestem  absolwentką historii sztuki i podyplomowego przygotowania pedagogicznego. Od lat pracuję z dziećmi i młodzieżą – w warszawskim Centrum Nauki Kopernik objaśniałam, jak funkcjonuje otaczający nas świat, w Caritas Drohobycz (Ukraina) zajmowałam się podopiecznymi z ubogich rodzin, w poznańskiej Fundacji Wspierania Rodziny Adams prowadziłam warsztaty „Twórcze Ogrody”. W wolnych chwilach czytam, biegam, podróżuję.

Katarzyna Ułłowicz

Wfundacji pracuję jako przedszkolanka.Z wykształcenia (i zamiłowania) jestem pedagogiem. Praca z dziećmi i młodzieżą, to jest to co, daje mi największą satysfakcję zawodową, w związku z tym i moje doświadczenie zawodowe również kręci się wokół dzieci, głównie z rodzin dysfunkcyjnych. W Fundacji Refugee.pl zaczynam swój nowy rozdział w życiu zawodowym i pracę z dziećmi cudzoziemskimi.W czasie wolnym (jeśli w ogóle go posiadam) najbardziej cenię sobie spokój i możliwość wyciszenia.

Zuzanna Wójcińska

W Fundacji Refugee.pl pracuje na stanowisku Specjalisty do Spraw Socjalnych. Z wykształcenia psycholog, z cudzoziemcami pracuje od 14 lat, biorąc udział w różnorodnych projektach, skierowanych zarówno do dorosłych, jak również do dzieci i młodzieży.

Prywatnie miłośniczka dalekich podróży oraz wspinaczki skałkowej i wysokogórskiej.

Iwona Cichowicz

W Fundacji Refugge.pl pracuje jako specjalista do spraw socjalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami na różnych płaszczyznach jako doradczyni zawodowa, trener, koordynator, inspirator. Prowadzi warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych, budowaniu mapy kompetencji i wyznaczania celów, inspiruje do rozwijania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla realizacji siebie. Tworzy i prowadzi warsztaty artystyczne i międzykulturowe dla dzieci i młodzieży. Aktywnie działająca na rzecz środowisk migranckich i defaworyzowanych nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Hobbistycznie fotograf dnia codziennego, zakochana w Kaukazie i Himalajach, zainspirowana ruchem improwizacyjnym i buddyzmem tybetańskim. Ceni sobie aktywny styl życia, w życiu codziennym czerpie z różnorodności kultur i nie wyobraża sobie życia bez literatury podróżniczej i reportażu.

Vladyslav Iashchenko

Ukończyłem studia prawnicze w Kijowie, od czterech lat mieszkam w Polsce. Na co dzień zajmuję się ogólnym wspieraniem działalności Fundacji oraz udzielam informacje prawne cudzoziemcom. Znam 4 języki: polski, angielski, rosyjski i ukraiński. Poza pracą zawodową pasjonują mnie: aktywny wypoczynek, ciekawe książki i różne hobby.