Projekty zakończone

Projekt „Refugee.pl 5”

Czas realizacji: 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2017
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azyli, Migracji i Integracji (FAMI) oraz z budżetu państwa. Bezpieczna przystań.
Partner projektu: Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Realizacja projektu „Refugee.pl 5” pozwoli na wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim.
W ramach projektu przewidziano realizację czterech grup działań:

• Prowadzenie kursu orientacji w społeczeństwie Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku i prezentację wykonanych prac.
• Organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społeczności w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Poradnictwo socjalne i informacyjne w Warszawie oraz ośrodkach w Lininie i Dębaku.

FAMI_logo_kolor

Dzień otwarty w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku (koło Podkowy Leśnej). 3 września 2016

debak_2016_07_maly (1)

 

 

W programie: warsztaty bębniarskie, dmuchana zjeżdżalnia, przysmaki z różnych stron świata i wiele innych. Wstęp wolny.

Działanie realizowane jest w ramach projektu Refugee.pl5 współfinansowanego z FAMI oraz budżetu państwa.

 

 

Co się działo:

1016895_650866864962627_4447547634655864629_n944045_924453204270657_656309625816997692_n

14238336_1045278552188121_7806719052496335561_n 16711982_1207439335972041_8773878705975138029_n

11406878_831685803547398_7009412855824210910_n

Dzień otwarty w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie.

W programie wiele atrakcji dla całej rodziny: dmuchana ścianka wspinaczkowa, zamek, wata cukrowa, stół z potrawami przygotowanymi przez mieszkańców ośrodka i inne…

4 czerwca 2016 w godz. 11.00- 14.00 :-)

Działanie realizowane jest w ramach projektu Refugee.pl5 współfinansowanego z FAMI oraz budżetu państwa.

linin_2016_druk

 

1 stycznia 31 grudnia 2016 roku realizacja projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna”.
  • udzielanie kompleksowej pomocy i informacji prawnej osobom, które złożyły wniosek o nadanie ochrony międzynarodowej w Polsce i przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców znajdujących się w Lininie oraz Dębaku a także w miejscowościach w województwie Mazowieckim, w których mieszkają takie osoby korzystające ze świadczeń poza ośrodkami. Konsultacje z prawnikami odbywają się również w wyznaczone dni w siedzibie Fundacji w Warszawie oraz są świadczone drogą elektroniczną i przez telefon;
  • Prowadzenie działań informacyjnych dla osób, które złożyły wnioski o nadanie ochrony międzynarodowej (przygotowanie materiałów informacyjnych na temat praw i obowiązków cudzoziemców, którzy wymagają szczególnej opieki oraz organizacja i przeprowadzenie spotkań dla cudzoziemców, podczas których poruszane zostaną kwestie związane z procedurą o nadanie statusu uchodźcy i najbardziej palącymi problemami, z którymi spotykają się osoby, które w Polsce złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej).

W ramach projektu Fundacja oferowaliśmy również dodatkowe wsparcie cudzoziemców, takie jak pomoc w tłumaczeniu istotnych dokumentów i dowodów, tłumaczenia ustne oraz reprezentacja prawna przed organami i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących udzielenia ochrony międzynarodowej.

Poza zapewnianiem cudzoziemcom kompleksowej informacji i pomocy w ww. zakresie, działania prowadzone przez Fundację w ramach realizowanego projekt służyły wsparciu istniejącego i stosowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców mechanizmu identyfikacji osób mających szczególne potrzeby, przede wszystkim tych osób, które przebywają poza ośrodkami dla cudzoziemców.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Bezpieczna przystań. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

FAMI_logo_kolor

Przygotowanie strony internetowej Fundacji Refugee.pl – 05-09.2015

Mikrodotacja FIO-ML przeznaczona na przygotowanie i znaczące odświeżenie strony internetowej Fundacji, poprawę nawigacji i dostępu do informacji oraz unowocześnienie wyglądu strony. Przygotowanie strony dla osób niedowidzących oraz niewidomych.

Projekt Logo fundusz inicjatyw obywatelskichdofinansowany ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalne”­realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

Organizacja dni otwartych w ośrodkach dla cudzoziemców – 05-06.2015

Na zlecenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w czerwcu 2015 roku Fundacja Refugee.pl zorganizowała dwa dni otwarte w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku.

Dni Otwarte to jedyna szansa dla mieszkańców pobliskich miejscowości i innych zainteresowanych osób, na przyjrzenie się warunkom, w jakich żyją cudzoziemcy w ośrodkach. Jest to okazja do spotkania z cudzoziemcami, obejrzenia ich tańców narodowych czy spróbowania etnicznej kuchni jak również możliwość poznania pracowników ośrodka oraz działaczy organizacji pozarządowych i podzielenia się z nimi swoimi refleksjami, przemyśleniami czy pomysłami.