Projekty zakończone

Dzień otwarty w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku

Serdecznie zapraszamy na jedyny w roku dzień otwarty w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku (koło Podkowy Leśnej). Kiedy? Już 3 września od godz. 11.

W programie: warsztaty bębniarskie, dmuchana zjeżdżalnia, przysmaki z różnych stron świata i wiele innych. Wstęp wolny.

Działanie realizowane jest w ramach projektu Refugee.pl5 współfinansowanego z FAMI oraz budżetu państwa.

debak_2016_07_maly (1)

 

 

W dniu 1 stycznia 2016 roku Fundacja Refugee.pl rozpoczęła realizację projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • udzielanie kompleksowej pomocy i informacji prawnej osobom, które złożyły wniosek o nadanie ochrony międzynarodowej w Polsce i przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców znajdujących się w Lininie oraz Dębaku a także w miejscowościach w województwie Mazowieckim, w których mieszkają takie osoby korzystające ze świadczeń poza ośrodkami. Konsultacje z prawnikami odbywają się również w wyznaczone dni w siedzibie Fundacji w Warszawie oraz są świadczone drogą elektroniczną i przez telefon;
  • Prowadzenie działań informacyjnych dla osób, które złożyły wnioski o nadanie ochrony międzynarodowej (przygotowanie materiałów informacyjnych na temat praw i obowiązków cudzoziemców, którzy wymagają szczególnej opieki oraz organizacja i przeprowadzenie spotkań dla cudzoziemców, podczas których poruszane zostaną kwestie związane z procedurą o nadanie statusu uchodźcy i najbardziej palącymi problemami, z którymi spotykają się osoby, które w Polsce złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej).

W ramach projektu Fundacja oferuje również dodatkowe wsparcie cudzoziemców, takie jak pomoc w tłumaczeniu istotnych dokumentów i dowodów, tłumaczenia ustne oraz reprezentacja prawna przed organami i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących udzielenia ochrony międzynarodowej.

Poza zapewnianiem cudzoziemcom kompleksowej informacji i pomocy w ww. zakresie, działania prowadzone przez Fundację w ramach realizowanego projekt służyć będą wsparciu obecnie istniejącego i stosowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców mechanizmu identyfikacji osób mających szczególne potrzeby, przede wszystkim tych osób, które przebywają poza ośrodkami dla cudzoziemców.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Bezpieczna przystań. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

FAMI_logo_kolor

Przygotowanie strony internetowej Fundacji Refugee.pl – 05-09.2015

Mikrodotacja FIO-ML przeznaczona na przygotowanie i znaczące odświeżenie strony internetowej Fundacji, poprawę nawigacji i dostępu do informacji oraz unowocześnienie wyglądu strony. Przygotowanie strony dla osób niedowidzących oraz niewidomych.

Projekt Logo fundusz inicjatyw obywatelskichdofinansowany ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalne”­realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

Organizacja dni otwartych w ośrodkach dla cudzoziemców – 05-06.2015

Na zlecenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w czerwcu 2015 roku Fundacja Refugee.pl zorganizowała dwa dni otwarte w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku.

Dni Otwarte to jedyna szansa dla mieszkańców pobliskich miejscowości i innych zainteresowanych osób, na przyjrzenie się warunkom, w jakich żyją cudzoziemcy w ośrodkach. Jest to okazja do spotkania z cudzoziemcami, obejrzenia ich tańców narodowych czy spróbowania etnicznej kuchni jak również możliwość poznania pracowników ośrodka oraz działaczy organizacji pozarządowych i podzielenia się z nimi swoimi refleksjami, przemyśleniami czy pomysłami.