Sprawozdania roczne

  • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2017 – Sprawozdanie merytoryczne 2017
  • Sprawozdanie merytoryczne 2017 – korekta
  • Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2017 – Sprawozdanie finansowe 2017
  • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2016 – Sprawozdanie merytoryczne 2016
  • Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016 – Sprawozdanie finansowe 2016
  • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2015 – Sprawozdanie merytoryczne 2015
  • Sprawozdanie merytoryczne 2015 – korekta
  • Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2015 – Sprawozdanie finansowe 2015