Projekty

Prowadzimy i organizujemy następujące działania:
– wydarzenia dla dzieci np.: zimowisko w Warszawie dla dzieci z Ośrodków dla Cudzoziemców w Lininie i Dębaku 15-21.01.2018 – 18 dzieci; zabawa z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie, integracyjny turniej zapaśniczy w Coniewie (nagrody dla dzieci polskich i cudzoziemskich)
– wydarzenia dla mieszkańców Warszawy np.: pikniki informacyjno – edukacyjny – Dzień Uchodźcy, Piknik Różnorodności, udział w programach publicystycznych na temat uchodźców i migrantów oraz udział w spotkaniach, panelach dyskusyjnych i pogadankach organizowanych przez różne instytucje i inicjatywy nieformalne.
– współtworzymy „Wspólnoty Schronienia” – czyli propozycję dialogu na temat uchodźców w parafiach, grupach formacyjnych, zgromadzeniach, bez względu na poglądy o uchodźcach. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem bezpośredniego kontaktu z uchodźcami.
– warsztaty dla uczniów szkół średnich pt. „Uchodźcy i Migranci. Fakty i mity”
– naukę języka polskiego dla migrantów i uchodźców w biurze fundacji prowadzoną przez nauczycielki-wolontariuszki
– porady socjalne dla uchodźców i migrantów w biurze fundacji
– pomagamy w znalezieniu pracy i mieszkania
– prowadzimy kurs krawiecki w biurze fundacji
– zbieramy darowizny rzeczowe i wysyłamy je do cudzoziemców w całej Polsce oraz rozdajemy potrzebującym w biurze w Warszawie
– wydajemy bony obiadowe, środki higieniczne i drobny sprzęt medyczny dla najbardziej potrzebujących
– wydajemy nowe wyprawki dla matek i noworodków
– udostępniamy w całej Polsce dwóch wystawy fotograficzne dotyczące uchodźców w Polsce: „O krok od raju…” oraz „Raz, dwa, trzy… uchodźcą będziesz Ty”                                                                                                                                        – obejmujemy patronatem ciekawe inicjatywy kulturalne np.: film „Via Carpatia”. Autorami „Via Carpatia” są Klara Kochańska, Kasper Bajon, Julia Kijowska, Piotr Borowski, Zuzanna Kernbach i Julian A. Ch. Kernbach. W 2016 roku twórcy poruszeni sytuacją uchodźców uciekających przed wojną zastanawiali się co, w tej dramatycznej sytuacji, mogą zrobić jako filmowcy. Własnymi środkami z pomocą producenta MD4 zrealizowali „Via Carpatię”.