Jak wygląda procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Fundacja Refugee.pl przygotowała plakat informacyjny dla cudzoziemców na temat procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej. Plakat dostępny jest w sześciu wersjach językowych (po polsku, angielsku, rosyjsku, arabsku, persku oraz francusku).

Plakaty i inne materiały informacyjne dla cudzoziemców dostępne są na stronie: http://refugee.pl/dla-cudzoziemcow/prawo/

Plakaty przygotowano w ramach projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

plakat_PL_v3-page-001

W ramach projektu Fundacja przygotowała również dwie animacje dla cudzoziemców. Pierwsza z nich pokazuje jak przebiega procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej od momentu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową do wydania decyzji pozytywnej uprawniającej do pozostania w Polsce i rozpoczęcia programu integracyjnego lub decyzji negatywnej zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Druga animacja dotyczy procedury przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pokazuje najważniejsze elementy tego postępowania z uwzględnieniem praw i sytuacji osób wymagajacych szczególnej opieki.

Obie animacje zostały przygotowane w ramach projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

Obie animacje dostępne są w sześciu językach.

Animacja dotycząca procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej:

angielski: https://youtu.be/yTm5PvoYs6w

rosyjski: https://youtu.be/umL01RCgJ6A

francuski: https://youtu.be/-GfuUzjTC1I

polski: https://youtu.be/Pl-w3_rMjuo

arabski: https://youtu.be/OLlWMKcYQqw

perski: https://youtu.be/ZlsiyKZGbvM

Animacja dotycząca procedury przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

angielski: https://youtu.be/nImupXla7bs

rosyjski: https://youtu.be/tUmptM3LnJU

francuski: https://youtu.be/uFu4jejUNHQ

polski: https://youtu.be/R28NO-rA7FA

arabski: https://youtu.be/_3g3f1Pp9ss

perski: https://youtu.be/aKHYOHsWv4M

 

FAMI_logo_kolor

Dzień otwarty w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku

Serdecznie zapraszamy na jedyny w roku dzień otwarty w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku (koło Podkowy Leśnej). Kiedy? Już 3 września od godz. 11.

W programie: warsztaty bębniarskie, dmuchana zjeżdżalnia, przysmaki z różnych stron świata i wiele innych. Wstęp wolny.

Działanie realizowane jest w ramach projektu Refugee.pl5 współfinansowanego z FAMI oraz budżetu państwa.

debak_2016_07_maly (1)

500+ nie dla uchodźców

 

rodzina 500+Coraz więcej uchodźców i beneficjentów ochrony uzupełniającej zgłasza się do Fundacji z decyzjami odmawiającymi przyznania świadczenia w ramach programu rodzina 500plus. W naszej opinii osoby te są uprawnione do uzyskania świadczenia wychowawczego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. W świetle obowiązującego prawa międzynarodowego oraz europejskiego Polska jest zobowiązana zapewnić równe traktowanie obywateli polskich oraz uchodźców w zakresie dostępu do świadczeń socjalnych, w tym świadczenia wychowawczego. Odmienne uregulowanie prowadzi do dyskryminacji. Dlatego Fundacja zwróciła się w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska.

Pełna treść stanowiska: Pismo_500+

Oraz odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Pismo_500+_odp_MRPIPS

Zgodnie z przedstawioną interpretacją, uchodźcy również mają prawo do ubiegania się o świadczenie 500plus. Niestety nadal do Fundacji zgłaszają się klienci, którzy otrzymują decyzje odmowne.

 

„Teraz tu jest nasz dom”

Teraz tu jest nasz dom

Objęliśmy patronatem książę „Teraz tu jest nasz dom”, która opowiada historię jednej z polskich rodzin z Doniecka, które trafiły do Polski po wybuchu konfliktu w Doniecku. Książka przeznaczona jest dla dzieci.

„Kiedy w Doniecku robi się coraz niebezpieczniej i na ulice wyjeżdżają pierwsze czołgi, rodzina Baranowskich decyduje się na organizowaną przez polskie władze ewakuację z Ukrainy. Ciepłe przyjęcie w ośrodku osładza Romkowi i jego rodzeństwu pobyt w nowym miejscu, ale dzieci tęsknią za dziadkami i dopytują, kiedy będą wracać  do domu. Niestety nie nastąpi to szybko, dlatego cała rodzina uczy się polskiego, żeby dzieci mogły iść do szkoły, a rodzice do pracy. Romek zaczyna powoli rozumieć, że teraz tu ma być ich dom. Ale jeszcze nie wie, czy go lubi, czy nie.

Historia jednej z rodzin z Doniecka, którą wojna na Ukrainie zmusiła do ucieczki z domu. Ponieważ rodzina (polsko-ukraińska) chce pozostać anonimowa, żeby jak najszybciej zintegrować się z Polakami, nie podajemy ich nazwiska ani nazwy miasta, w którym osiedli.”

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa Literatura: http://www.wyd-literatura.com.pl/barbara-gawryluk,maciej-szymanowicz/teraz-tu-jest-nasz-dom.html

Regulamin konkursu