Dzień uchodźcy

Na zlecenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w czerwcu 2015 roku Fundacja Refugee.pl zorganizowała dwa dni otwarte w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku.

Dni Otwarte to jedyna szansa dla mieszkańców pobliskich miejscowości i innych zainteresowanych osób, na przyjrzenie się warunkom, w jakich żyją cudzoziemcy w ośrodkach. Jest to okazja do spotkania z cudzoziemcami, obejrzenia ich tańców narodowych czy spróbowania etnicznej kuchni jak również możliwość poznania pracowników ośrodka oraz działaczy organizacji pozarządowych i podzielenia się z nimi swoimi refleksjami, przemyśleniami czy pomysłami.