500+ nie dla uchodźców

 

rodzina 500+Coraz więcej uchodźców i beneficjentów ochrony uzupełniającej zgłasza się do Fundacji z decyzjami odmawiającymi przyznania świadczenia w ramach programu rodzina 500plus. W naszej opinii osoby te są uprawnione do uzyskania świadczenia wychowawczego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. W świetle obowiązującego prawa międzynarodowego oraz europejskiego Polska jest zobowiązana zapewnić równe traktowanie obywateli polskich oraz uchodźców w zakresie dostępu do świadczeń socjalnych, w tym świadczenia wychowawczego. Odmienne uregulowanie prowadzi do dyskryminacji. Dlatego Fundacja zwróciła się w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska.

Pełna treść stanowiska: Pismo_500+

Oraz odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Pismo_500+_odp_MRPIPS

Zgodnie z przedstawioną interpretacją, uchodźcy również mają prawo do ubiegania się o świadczenie 500plus. Niestety nadal do Fundacji zgłaszają się klienci, którzy otrzymują decyzje odmowne.