Historia Fundacji

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Kontynuujemy działania, które były przez 22 lata realizowane w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Fundacja Refugee.pl została założone przez dotychczasowe pracownice i współpracowników Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej.

W Fundacji Refugee.pl pracują i pomagają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z migrantami, repatriantami i uchodźcami oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami krajowymi i międzynarodowymi w organizacjach pozarządowych. Wszyscy członkowie zarządu mają szeroką wiedzę dotyczącą zjawiska migracji i przymusowej migracji popartą szeregiem publikacji, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych czy uczestnictwem w grupach roboczych i eksperckich.