Historia Fundacji

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została powołana w styczniu 2015 roku przez dotychczasowych pracowników i współpracowników Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej.

Po 22 latach działalności Centrum, Zarząd PAH zdecydował o zamknięciu i zakończeniu wszystkich jego działań. W związku z tym powołano nową organizację, która przejęła know-how, doświadczenie oraz dotychczas realizowane przez Centrum projekty i działania.

Fundacja Refugee.pl kontynuuje to co przez wiele lat działalności udało się wypracować w ramach CPUiR. Więcej na temat Centrum można przeczytać na stronach Polskiej Akcji Humanitarnej.